συνΕγκρίθηκαν ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι περιβαλλοντικοί όροι της μελέτης για τη σύνδεση της επαρχιακής οδού Χαλκηδόνας – Κουφαλίων (Ε8) προς Άγιο Πέτρο και Αξιούπολη με τη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Όπως τόνισε κατά την εισήγησή του στη Μητροπολιτική Επιτροπή ο περιφερειακός σύμβουλος της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, εντεταλμένος στον τομέα του περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., Αλέξανδρος Θάνος «το έργο αναμένεται να αποφορτίσει το οξυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα λόγω της αστικοποίησης της περιοχής και να διευκολύνει τις μετακινήσεις και τις μεταφορές, καθώς μέχρι σήμερα η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Έδεσσας-Θεσσαλονίκης και του ισόπεδου κόμβου της με την Ε8 στα όρια του οικισμού Χαλκηδόνας. Παράλληλα, θα βελτιωθεί η χάραξη της Ε8 νότια των Κουφαλίων για την αποφυγή δύο απότομων ελιγμών, όπου έχει σημειωθεί μεγάλος αριθμός ατυχημάτων».

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

α) την παραλλαγή της υφιστάμενης Ε8 με αφετηρία τον ισόπεδο κόμβο σύνδεσης της Νέας Εθνικής Οδού με την παλιά Εθνική Οδό και πέρας την υφιστάμενη οδό Χαλκηδόνας- Κουφαλίων (Κύρια Οδός).

β) τη βελτίωση της υφιστάμενης Ε8 στο τμήμα που υπάρχουν δύο αντίρροπες καμπύλες με περιορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (Δρόμος 2).

γ) την οριστική μελέτη του ισόπεδου κόμβου της Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας ώστε να παραλάβει και την κυκλοφορία της Επαρχιακής Οδού Χαλκηδόνας-Κουφαλίων (Κόμβος 1).

δ) την οριστική μελέτη του ισόπεδου κόμβου σύνδεσης της Κύριας Οδού με υφιστάμενη αγροτική οδό, η οποία προς δυτικά εξυπηρετεί αγροτικές ιδιοκτησίες, ενώ προς τα ανατολικά οδηγεί προς το καταργηθέν τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ε8 (Κόμβος 2).

ε) την οριστική μελέτη του ισόπεδου κόμβου σύνδεσης της Κύριας Οδού με τον δρόμο που οδηγεί προς το Δημοτικό Κολυμβητήριο και την υδατοδεξαμενή (Κόμβος 3).

στ) την οριστική μελέτη του ισόπεδου κόμβου σύνδεσης του Δρόμου 2 με το καταργηθέν τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ε8, καθώς και με δρόμο προς αγροτικές ιδιοκτησίες (Κόμβος 4).

Τα παραπάνω τμήματα της οδού  θα έχουν σε όλο το μήκος τους μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75 μ., λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25μ. και λωρίδα πολλαπλών χρήσεων πλάτους 1,50μ. Οι οδοί των κόμβων θα έχουν μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50 μ. και λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25μ.

Το προτεινόμενο έργο συμβαδίζει με τις προβλέψεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κουφαλίων για βελτίωση της χάραξης της οδού Κουφαλίων-Χαλκηδόνας, όσο και με την τροποποίησή του, όπου προβλέπεται η χάραξη νέας επαρχιακής οδού προσέγγισης του οικισμού από νοτιοανατολικά.