φουΤη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Πασόης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Ειδικό Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Δημήτρη Ιατρίδη.

Η συνάντηση αφορούσε μεταξύ άλλων, την πορεία ένταξης του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Άρδευσης στην Τ.Κ. Φούστανης» προϋπολογισμού περίπου 600.000,00 Ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Ιατρίδης ενημέρωσε για την πορεία ένταξης του έργου, το οποίο πρόκειται να  συντελέσει στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και τη διευκόλυνση των αγροτών της περιοχής. Επίσης, συζητήθηκαν ευκαιρίες χρηματοδότησης στη νέα προγραμματική περίοδο, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη της Αλμωπίας.