Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα :

« Πράσινες δεξιότητες – Αειφορικές Τεχνολογίες »

OLYMPUS DIGITAL CAMERAτην Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Έδεσσας.

Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης παρουσιάσθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σχετικά με τα βιοκαύσιμα, την  γεωθερμική ενέργεια και τη δυνατότητα αξιοποίησής της στην περιοχή μας καθώς επίσης και οι επαγγελματικές ευκαιρίες και οι δυνατότητες απασχόλησης σε αυτούς τους τομείς.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης μαθητές παρουσίασαν εξαιρετικές δουλειές που σχετίζονταν με τη θεματολογία του σεμιναρίου.

Η ημερίδα αυτή διοργανώθηκε από το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Έδεσσας.

 

Η υπεύθυνη ΣΕΠ

Αθηνά Τεστέμπαση

ΚΕ.ΣΥ.Π Έδεσσας

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA