plasta-dikaiogitika-570-620x320

Σε αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών υποχρεώνει τις ίδιες τις υπηρεσίες νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που εντάσσεται στο σχέδιο νόμου για τα «Ανοιχτά Δεδομένα», το οποίο σύντομα κατατίθεται στη Βουλή.

Όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα προβλέπει υποχρεωτικό έλεγχο γνησιότητας όλων των πιστοποιητικών-δικαιολογητικών από τις ίδιες τις υπηρεσίες ή τους φορείς του Δημοσίου.

 Πιο αναλυτικά, όπως καταγράφεται στα άρθρα 28 και 29 της αιτιολογικής έκθεσης, το νομοσχέδιο εισηγείται τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί:

• Πριν από την έγκριση της πρόσληψης ενός υπαλλήλου στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η νομοθέτηση θα πραγματοποιηθεί με τροποποιήσεις στον νόμο 2190/1994 για τους επιτυχόντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ αλλά και με γενική διάταξη, για να καλύπτει το σύνολο των προσλήψεων ανεξάρτητα από τη διαδικασία που ακολουθείται για την υλοποίησή τους.

• Για τους ήδη υπηρετούντες καθιερώνεται αυτεπάγγελτος έλεγχος πριν από κάθε υπηρεσιακή μεταβολή, ακόμα και πριν από μετάταξη ή μεταφορά του υπαλλήλου σε άλλη θέση.

• Υποχρεωτικά θα διενεργείται έλεγχος δικαιολογητικών σε όσους υπαλλήλους παραιτούνται είτε για συνταξιοδότηση είτε για άλλους λόγους. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιδιώκει να μπλοκάρει τις αθρόες παραιτήσεις υπαλλήλων που ελέγχονται για πλαστά δικαιολογητικά, προκειμένου να τιμωρηθούν πειθαρχικά κατά τη διάρκεια που κατέχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

• Στο άρθρο 29 του νομοσχεδίου για πρώτη φορά χαρακτηρίζεται ως ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα η κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση η διατήρηση πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων στους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων χαρακτηρίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα διαρκούς χαρακτήρα.

Για αυτές τις περιπτώσεις οι υπάλληλοι θα παραπέμπονται στο πειθαρχικό συμβούλιο, αντιμετωπίζοντας την ποινή της αυτοδίκαιης αργίας.

Επίσης, όπως αναφέρει το Έθνος, με τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου, κανένας υπάλληλος δεν θα μπορεί να προσληφθεί, να μεταταγεί ή να παραιτηθεί εάν πρώτα δεν ελεγχθούν τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στον φάκελό του. Με τις συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει ατιμωρησία όσων υπηρετούν στο Δημόσιο και προτίθενται να παραιτηθούν προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες ενός πειθαρχικού ελέγχου.

Όπως σημειώνουν κύκλοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι «να αποκατασταθεί ένα αίσθημα δικαιοσύνης, ειδικά απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων και μάλιστα σε όσους αδικούνταν μέχρι τώρα από τη μη διαπίστωση των παρανομιών των συναδέλφων τους και παράλληλα ανορθώνεται το κύρος της δημόσιας διοίκησης στον βαθμό που οι περιπτώσεις παρανομίας στους κόλπους τους εξατομικεύονται και ξεχωρίζουν οι ευσυνείδητοι δημόσιοι υπάλληλοι από τους συναδέλφους τους που παρανόμησαν».

Στον  »αέρα» οι συντάξεις λόγω πλαστών πτυχίων

Πρόβλημα δημιουργείται και με τις συντάξεις όσων υπαλλήλων διαπιστωθεί ότι υπηρετούσαν βάσει πλαστών πιστοποιητικών στο Δημόσιο, καθώς σύμφωνα με το νομοσχέδιο, προβλέπεται ότι προκειμένου να γίνει δεκτή αίτηση συνταξιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει πρώτα να έχουν ελεγχθεί τα πιστοποιητικά βάσει των οποίων απασχολούνταν. Αντίστοιχος έλεγχος γνησιότητας των πιστοποιητικών προβλέπεται από το νομοσχέδιο και στις διαδικασίες διορισμού πρόσληψης ή μετάταξης των υπαλλήλων. Επισημαίνεται δε ότι οι ρυθμίσεις αφορούν όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται στο σύνολο του δημόσιου τομέα υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Αρκετές είναι οι περιπτώσεις που δημόσιοι υπάλληλοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο. Βάσει των προβλεπομένων στο ν/σ, σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνταξιούχος διαπιστωθεί ότι υπηρέτησε βάσει πλαστού πιστοποιητικού, εφαρμόζεται η πάγια διαδικασία, δηλαδή τιμωρείται με ανάκληση διορισμού και για τα περαιτέρω αποφαίνονται τα ασφαλιστικά Ταμεία και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. «Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο έλεγχος για κάθε υπηρετούντα υπάλληλο θα γίνει οπωσδήποτε τουλάχιστον μία φορά, αφού καθιερώνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση και για την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται ότι θα αποφευχθεί η ατιμωρησία όσων υπηρετούν στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και προτίθενται να παραιτηθούν προκειμένου να αποφύγουν πιθανό έλεγχο και τις συνέπειές του», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.