Από το τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνεται ότι:

zaxaroteutlaΌλοι οι δικαιούχοι παραγωγοί σακχαροτεύτλων που αναμένουν να λάβουν οικονομική ενίσχυση για τη συμμετοχή τους στις προσκλήσεις υπ’ αριθμ. 16228/23-11-2012 και 6777/26-03-2013 της Δράσης 2.3Β “Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων” του Μέτρου 2.1.4 “Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις” του Π.Α.Α. 2007-2013, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες Δηλώσεις Εφαρμογής (Δ.Ε.) και τα Ετήσια Σχέδια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ε.Σ.Π.Δ.).

Οι δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2015.
Όσοι δεν υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση.

Αναλυτικά αφορά:

Για τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης: τις Δηλώσεις Εφαρμογής (ΔΕ) των ετών 2012 και 2013 (ετών εφαρμογής) και τα Ετήσια Σχέδια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ε.Σ.Π.Δ.) των ετών 2013 και 2014 (ετών εφαρμογής).

Για τους δικαιούχους της 2ης προσκλησης: τις Δηλώσεις Εφαρμογής του έτους 2013 (έτος εφαρμογής) και τα Ετήσια Σχέδια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ε.Σ.Π.Δ.) του 2014 (έτους εφαρμογής).

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Τμήματος Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας στην Πλατεία ΠΙΚΠΑ στα Γιαννιτσά (δίπλα από το ταχυδρομείο Γιαννιτσών) είτε στα τηλέφωνα 2381352314 και 2381352319.
Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας

Τρύφων Τσαντάκης