Στη χθεσινή συζήτηση για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ο Πρόεδρός της, Μάριο Ντράγκι, δεσμεύτηκε να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής οικονομικής ένωσης. «Η οικονομική σύγκλιση δεν αποδείχθηκε τόσο βιώσιμη όσο ελπίζαμε στην αρχή. Αυτό εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο την μακροπρόθεσμη επιτυχία της νομισματικής ένωσης στην αντιμετώπιση σημαντικών κρίσεων».
ekt-ntragki-arxeio-3
Σύμφωνα με τον κ. Ντράγκι χρειάζονται δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις. Πρώτον, οι οικονομίες της ευρωζώνης θα πρέπει να γίνουν πιο ανθεκτικές μέσω της εξυγίανσης των δημοσιονομικών τους και μέσω αποφασιστικών μεταρρυθμίσεων των οικονομικών τους δομών. «Η πλήρης εφαρμογή του ενισχυμένου πλαισίου για την οικονομική διακυβέρνηση θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου αυτού» υποστήριξε ο κ. Ντράγκι. «Δεύτερον, πρέπει να περάσουμε από ένα σύστημα κανόνων για τη χάραξη της εθνικής οικονομικής πολιτικής σε ένα σύστημα περαιτέρω επιμερισμού της κυριαρχίας μέσα από κοινούς θεσμούς για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησής μας. Ένας κοινός κανόνας είναι ισχυρός μόνο όταν το θεσμικό όργανο που την εκτελεί είναι εξίσου ισχυρό» , συμπλήρωσε ο Μάριο Ντράγκι.

Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2013 θα αξιολογηθεί από το ΕΚ σε ψήφισμα το οποίο συντάσσει για την επιτροπή οικονομικών και νομισματικών θεμάτων ο Pablo Zalba Bidegain (ΕΛΚ, Ισπανία) και το οποίο πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία στην σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου.