Εικόνα 052

Κόμβος Σερβική γέφυρα Γιαννιτσών ~ «Κλειστός επ’ αόριστον ο δρόμος»

Κόμβος Μελισσίου Πέλλας ~ 17:30 – 22:00

Κόμβος Μαυροβουνίου Πέλλας ~ 18:00 – 21:00

Κόμβος Μεσημερίου Πέλλας ~ 18:00 – 21:30

Κόμβος Αλυσίδας Βεγορίτιδας ~ 12:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00

Κόμβος Αψάλου Πέλλας ~ 17:00 – 21:00