Σας καλούμε να έρθετε στις 30 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), για να παραστείτε στην έκτακτη – κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

proionta-melissas-oi-pragmatikes-yper-trofes_5649_XL

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση πρακτικών της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy ΥΠ.3- Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας» – Κατακύρωση αποτελέσματος.

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από την αρμόδια Κοινή Τεχνική Γραμματεία με το υπ’αριθμ. 300076/2016 ΥΔ264 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί για την διαδικασία του ανωτέρω διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ