Επειδή έχει δημιουργηθεί κάποια σύγχυση από τον τρόπο που μεταφέρθηκαν από κάποια Μ.Μ.Ε. δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου (και δεχόμαστε ερωτήματα) διευκρινίζουμε ότι η ασφαλιστική ενημερότητα που απαιτείται για την πληρωμή των αποζημιώσεων είναι η ενημερότητα στον ΕΛΓΑ, απαιτείται να είναι πληρωμένες οι εισφορές στον ΕΛΓΑ.
Καμιά σχέση η πληρωμή αποζημιώσεων με ενημερότητα στον ΕΦΚΑ