Στο θέμα της κατοχύρωσης του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών, αναφέρθηκε ο Γιώργος Καρασμάνης, μιλώντας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση της Κυβέρνησης να σεβαστεί την απόφαση της Επιτροπής Περιφερειών το 2007 – η οποία και υπερψηφίστηκε από όλες τις Πτέρυγες της Βουλής – με την οποία η Πέλλα χαρακτηρίζεται ως Νομός Παραμεθόριος και Προβληματικός στο σύνολό του και έτσι, δόθηκε το επίδομα παραμεθορίων περιοχών.
Ζήτησε δε από τους συναρμόδιους Υπουργούς, να εκδώσουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση βάσει του Νόμου 4354/2015 και της σχετικής εγκυκλίου αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ), που όριζε την 31/10/2016 ως καταληκτική ημερομηνία για την κατοχύρωση του συγκεκριμένου επιδόματος.