Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Κερασιάς» (αρ. μελ.53/15) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση στέγης Κοινοτικού Καταστήματος Παναγίτσας» (αρ. μελ.33/15) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου “Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου πλατείας Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατασκευή πεζοδρομίων οδού Ικονίου”(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 2ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης νοσοκομείου Έδεσσας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Παραχώρηση ή μη μίας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ (Ρ-72) επί της οδού Φιλίππου αρ. 40 – Σ.Ο.Α. στην Έδεσσα (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης και συντήρησης αγροτικών και δημοτικών δρόμων και χρήσης δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Κ. Έδεσσας και στις Τ.Κ. Άγρα, Βρυττών, Καρυδιάς, Σωτήρας, Φλαμουριάς, Νησίου, Άρνισσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου, Παναγίτσας και Γραμματικού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
7. Ανάκληση της αριθμ. 193/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Κήρυξη ή μη έκπτωτου προμηθευτή» και λήψη νέας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών (Εισηγητής: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
10. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής).
11. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ‘Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε,) (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ