Στις 26/5/2017 στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Έδεσσας και Αλμωπίας είχε πραγματοποιηθεί ενημέρωση από δυο εκπρόσωπους του Υπουργείου Εργασίας, στους οικιστές των Εργατικών κατοικιών Έδεσσας, Σκύδρας και Αριδαίας καθώς και τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ για τις λύσεις που θα δοθούν.

Τίθεται από 2/10/2017 σε λειτουργία στο portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης
13097/661/13.04.17 για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη
οφειλών των οικιστών του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ.ΟΕΚ).
Οι ενδιαφερόμενοι οικιστές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά –μέσω της
συγκεκριμένης πλατφόρμας- αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής
των οφειλών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την νέα ενιαία τιμή μονάδας
παραχώρησης των εργατικών κατοικιών ανά την επικράτεια, η οποία έχει ορισθεί στα
304,41 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Οι δικαιούχοι στους οποίους έχουν χορηγηθεί οριστικοί τίτλοι παραχώρησης
κατοικίας δικαιούνται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2017, ενώ οι δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια χρήσης έχουν την δυνατότητα υπαγωγής μέχρι την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου της κατοικίας τους
(θα ειδοποιηθούν σχετικά από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ).
Όσοι κάνουνε αίτηση και πάρουνε αριθμό πρωτοκόλλου δεν χρειάζεται να προσέλθουνε στην υπηρεσία αλλά θα περιμένουνε ειδοποίηση από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται την κεντρική σελίδα του portal του ΟΑΕΔ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική», επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ» και στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον
«Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».
Όπως ανακοίνωσε η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κ. Μαρία Καραμεσίνη, οι τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) θα βρίσκονται στο πλευρό των ενδιαφερομένων.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ