Στα πλαίσια του “Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών” και του “Εθνικού προγράμματος για την ουσιαστική Ισότητα των φύλων” λειτουργούν συνολικά 61 δομές για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Αυτές είναι δεκατέσσερα (14) Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, δέκα εννέα (19) Ξενώνες Φιλοξενίας Δήμων της χώρας και δύο (2) Ξενώνες Φιλοξενίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Το πρόγραμμα συνεχίζει με την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020» με την ένταξη νέων ευπαθών ομάδων. Δεδομένης της παρούσας κατάστασης το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2018. Στις δομές εργάζονται περίπου 300 άτομα εξειδικευμένο και μη προσωπικό.
Είναι φανερό, πως οι συνέπειες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης οδηγούν σε ένταση κοινωνικών προβλημάτων όπως αυτό της ενδοοικογενειακής βίας. Πρόβλημα που θα εντείνεται, όσο διατηρούνται κι αυξάνονται οι λόγοι που το δημιουργούν. Όσο διατηρούνται οι οικονομικοί, κοινωνικοί καταναγκασμοί σε βάρος των γυναικών, που τις δυσκολεύουν να σταθούν οικονομικά ανεξάρτητες και τις εγκλωβίζουν -παρά τη θέλησή τους- σε παθογόνες, προβληματικές προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις.
Οι κοινωνικές αυτές δομές δεν μπορεί να έχουν εφήμερο χαρακτήρα, μέσω διάφορων προγραμμάτων της ΕΕ, ούτε μπορεί να παραδοθούν βορρά στα αρπακτικά των επιχειρηματικών ομίλων.
Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές, παρ’ όλο που όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας τους έχουν αποκτήσει πολύτιμη και εξειδικευμένη εμπειρία, παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας στην πλειοψηφία τους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Η ένταξή όλων των δομών σε ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν Σύστημα Υγείας- Πρόνοιας με έμφαση στην πρόληψη και η μαζική απορρόφηση των εργαζομένων με σχέση μόνιμης και σταθερής εργασίας θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βοηθητικά στα μέτρα αντιμετώπισης του κοινωνικού φαινομένου, ως ακραία φυλετική διάκριση των εκμεταλλευτικών κοινωνιών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, ώστε από τη μία να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια των δομών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών τους και από την άλλη να μετατραπούν επιτέλους οι συμβάσεις των εργαζομένων στο πρόγραμμα σε αορίστου χρόνου.

Οι Βουλευτές

Σάκης Βαρδαλής
Γιάννης Δελής
Γιώργος Λαμπρούλης
Διαμάντω Μανωλάκου
Λιάνα Κανέλλη