Αφιέρωμα από το Βέλγικο τουριστικό ιστολόγιο itinari.com στην περιοχή μας μπορείτε να δείτε το προσεχές αφιέρωμα εδώ : https://www.itinari.com/a-majestic-daytrip-to-edessa-s-waterfalls-and-pozar-s-natural-spa-l902