Γιάννης Σηφάκης : Εξεδόθη σε ΦΕΚ ( ΦΕΚ 199 Α’ – 21.12.2017) η ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για τις Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των οδικών παρακάμψεων Χαλκηδώνας και Γιαννιτσών

Θα προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των απαλλοτριώσεων εκ του γεγονότος ότι η κυβέρνηση έθεσε το έργο αυτό στα έργα εθνικής σημασίας.
Οι απαλλοτριώσεις έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ με 10 εκατομμύρια ευρώ.