Νέες Τεχνικές στο Κέντρο Λογοθεραπείας “Λόγου Χάριν” από τη Med. Λογοπεδικό/ Ειδικό Παιδαγωγό Σωτηρία Παδαρνίτσα