Νέες Τεχνικές στο Κέντρο Λογοθεραπείας «Λόγου Χάριν» από τη Med. Λογοπεδικό/ Ειδικό Παιδαγωγό Σωτηρία Παδαρνίτσα