Πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, στις 11:00 το πρωί, στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Palace» η πρώτη συνάντηση φορέων του έργου “Cult- Ring: Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs” («Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση»), με επικεφαλής εταίρο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει θέσει ως στόχο της την ανάδειξη της πλούσιας πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ,για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι επικεφαλής εταίρος τους έργου “Cult-RΙnG: Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs” (Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση), που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “INTERREG EUROPE 2014-2020”, στόχος του οποίου είναι να επισημάνει την αξία των επενδύσεων στις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές και τη σημαντική συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και απασχόληση.

Η πολιτισμική και φυσική κληρονομιά είναι πολύ σημαντική σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελούμενη από πολλές διαστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αποδοτικότητα των πόρων, μέσω της βιώσιμης και υπεύθυνης ανάπτυξης του τουρισμού με καινοτόμο χαρακτήρα. Η σημαντική συμβολή των πολιτιστικών διαδρομών στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει αποδείξει ότι οι πολιτιστικές διαδρομές βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτιστικής τουριστικής ανάπτυξης.
Το 2018 έχει ανακηρυχτεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο έργο “Cult-Ring” αναμένεται να ενισχύσει την προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας και την ανάπτυξη νέων πολιτιστικών διαδρομών, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην αύξηση της απασχόλησης.