Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με αφορμή τις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο, ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει οδηγήσει σε απόγνωση σε χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαική Επιτροπή.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Η υπόθεση των δανείων που έχουν ληφθεί ή έχουν μετατραπεί σε ελβετικό φράγκο –γνωστή ήδη από το 2009- τείνει να εξελιχθεί σε ένα κοινωνικό πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα οι δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας ανέρχονται σε 65.000 άτομα και τα υπόλοιπα των δανείων αυτών σε 7 δις ευρώ περίπου.

Μόλις πριν λίγες μέρες το Εφετείο Πειραιά με άμεσα εκτελεστή απόφασή που έλαβε δικαιώνει –για πρώτη φορά σε αυτό το βαθμό- τους δανειολήπτες και υποχρεώνει την Τράπεζα να δέχεται την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων των πελατών της με την παλαιά ισοτιμία. Το Εφετείο στην απόφασή του έκρινε ότι ο επίμαχος όρος της ισοτιμίας αντίκειται στην Αρχή της Διαφάνειας αφού δεν περιέχει σε αυτόν καμία κρούση για τη βαρύτητα του συναλλαγματικού κινδύνου που αναλάμβαναν αποκλειστικά και μόνο οι δανειολήπτες. Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο έκρινε ουσιαστικά ότι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο αποτελούν επενδυτικά προϊόντα, για τους κινδύνους των οποίων ο καταναλωτής όφειλε να ενημερώνεται λεπτομερώς,

Για το ίδιο ζήτημα τον περασμένο Σεπτέμβριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να παρέχουν στους δανειολήπτες επαρκή πληροφόρηση, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να λαμβάνουν συνετές και εμπεριστατωμένες αποφάσεις», ενώ, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, διευκρίνισε ότι «οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να αφορούν όχι μόνον την πιθανότητα ανατίμησης ή υποτίμησης του νομίσματος στο οποίο συνομολογήθηκε το δάνειο, αλλά και τις επιπτώσεις που θα είχαν στις δόσεις του δανείου οι ανατιμήσεις του νομίσματος».

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Είναι σε γνώση της οι παραπάνω αποφάσεις;

– Προτίθεται να ενσωματώσει τις αποφάσεις αυτές στο ενωσιακό δίκαιο;»