Το ΕΚ θα θέσει ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα έργα που έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί στην Ελλάδα μέσω της αυξημένης συγχρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία καθώς και τη συμβολή των ταμείων στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η συζήτηση αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 9μμ (ώρα Γαλλίας).

Η επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης κατέθεσε προφορική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να μάθει τα αποτελέσματα της αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ στο 100% η οποία αποφασίστηκε το 2015 με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1839 .

Οι ευρωβουλευτές θα θέσουν ερωτήματα σχετικά με τα έργα προτεραιότητας τα οποία έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα μέσω αυτής της αυξημένης συγχρηματοδότησης, ζητώντας να μάθουν πώς αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμβολή των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ στην αύξηση της ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στην ολομέλεια ζωντανά μέσω του EP Live και του EbS+.