Δωρεά μιας κινητής μονάδας πλήρως εξοπλισμένης για διακομιδές, δύο συμβατικών ασθενοφόρων και ενός ειδικού ασθενοφόρου οχήματος 4×4 για ορεινές περιοχές από τον ΤΑΠ στο ΕΚΑΒ Πέλλας
 Θα παραδοθούν σε ειδική εκδήλωση στις 22 Ιανουαρίου 2018 στην Θεσσαλονίκη

Από το γραφείο της βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη ανακοινώνεται ότι ο ΤΑΠ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα προβεί στην δωρεά προς το ΕΚΑΒ Πέλλας μιας κινητής μονάδας πλήρως εξοπλισμένης για διακομιδές, δύο συμβατικών ασθενοφόρων και ενός ειδικού ασθενοφόρου οχήματος 4×4 για ορεινές περιοχές.
Η παράδοση – παραλαβή θα γίνει σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2018 στην Θεσσαλονίκη.
Η ενίσχυση αυτή του ΕΚΑΒ Πέλλας με κινητή μονάδα πλήρως εξοπλισμένη για διακομιδές και ασθενοφόρα οχήματα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στο πλαίσιο του ΕΣΥ στο σύνολο του νομού μας.