Για τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Οι βουλευτές Γιάννης Δελής, Γιώργος Λαμπρούλης, Διαμάντω Μανωλάκου και Σταύρος Τάσσος

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα και ζητούν την ικανοποίηση του αιτήματος για την ένταξη του νοσήματος του Οικογενή Μεσογειακού Πυρετού (ΟΜΠ) στη κατηγορία των σοβαρών παθήσεων παιδιών, που εισάγονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 5%.

Αθήνα 25/1/2017
Οι καταθέτοντες βουλευτές