Ωράριο Εκπαιδευτικών

Με αφορμή δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου αλλά και απαράδεκτες δηλώσεις συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, που μόνο άσκοπη ανησυχία και αναστάτωση προκαλούν, διευκρινίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ότι το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών δεν μεταβάλλεται. Παραμένει ως έχει εδώ και 33 χρόνια, δηλ στις 30 ώρες, όπως έχει οριστεί από το νόμο 1566 του 1985.
Η τροποποιούμενη διάταξη απαριθμεί απλώς τις υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, για την εκτέλεση των οποίων οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και ώρες ,πέρα από τις ώρες διδασκαλίας.
Στην τροποποίηση της παρ.8 του άρθρου 13 του ν.1566/1985 (Α’167) αναφέρεται πως οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα και με τη επιφύλαξη της παρ.2 του Κεφ.ΣΤ του άρθρου 11,για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο. Από τις υπηρεσίες αυτές απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.
Ισχύει συνεπώς, ό, τι ίσχυε εδώ και δεκαετίες. Η Μόνη αλλαγή, εκτός της απαρίθμησης των εξωδιδακτικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών, αφορά στην απαλλαγή από αυτές του γονέα και όχι μόνο της μητέρας Αλλαγή ευνοική.