Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Έδεσσας έτους 2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και στελεχών της Τ.Υ. για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Κρίσης Καλλιτεχνικής Αρτιότητας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, δύο μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής μικρών δημοτικών έργων έτους 2018, προϋπολογισμού έως 5.869,41€ (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο στις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2018, τα οποία ανατέθηκαν με τις διαδικασίες του Ν.3669/2008 προϋπολογισμού άνω των 5.869,41€ (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και οικονομικής επιχορήγησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και οικονομικής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8. Έγκριση της αριθμ. 58/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Απόφαση κατάρτισης και έγκρισης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
9. Έγκριση της αριθμ. 2/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
10. Ανάκληση της κατά χρήση παραχώρησης αυτοκινήτου του Δήμου στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ