Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ανακοινώνεται ότι :

Οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου για την εξεταστική περίοδο
Φεβρουαρίου 2018 θα διεξαχθούν ως εξής:

– Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ., προφορική εξέταση στην αίθουσα σεμιναρίων «Νικόλαος Οικονόμου Πέτροβιτς» στο 2ο όροφο του κτιρίου των τμημάτων Βιολογίας/
Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

– Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ. γραπτή εξέταση στην αίθουσα Δ12 στο ισόγειο κτίριο της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις λήγει στις 15-02-2018 ημέρα
Πέμπτη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 51276 – 23813 51231 και 23813 51280.