Από το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα
αποτελέσματα των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Δεκεμβρίου
2017, για τις γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική για τα
επίπεδα :

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)
στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία
(test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
Τμήμα : Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Ταχ. Δ/νση : Εγνατίας 91
Ταχ. Κώδικας : 58200
Πληροφορίες : Ε. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο : 23810 20568
Fax : 23810 26414
e-mail : [email protected]
Ιστοσελίδα : hPp :// dide . pel . sch . gr
γ) Γ1 «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από :
1) το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: hPps :// kpgresults . it . minedu . gov . gr /
Στην παραπάνω ιστοσελίδα αναρτώνται οι καταστάσεις με την αναλυτική
βαθμολογία ανά ενότητα καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Οι
υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση με τη χρήση του οκταψήφιου κωδικού τους, που
αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου καθώς και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των
ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Ονομα, Ονομα πατρός, Ονομα μητρός).
2) τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν οριστικοποιηθεί οι
αιτήσεις των υποψηφίων (το τηλέφωνο της κάθε υπηρεσίας αναγράφεται στο
Δελτίο Εξεταζομένου).
Οι επιτυχόντες αναμένεται ότι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά
τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν οριστικοποιήσει την
αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, εντός διμήνου, έχοντας μαζί τους το δελτίο
εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση παραλαβής
πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής και η ταυτότητα του.
Σημειώνεται ότι οι επόμενες εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας θα πραγματοποιηθούν το β’ δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2018. Για τις
ακριβείς ημερομηνίες εξετάσεων θα εκδοθεί σχετικό Δελτίο Τύπου.
Ειδικά για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, πληροφορίες
παρέχονται από τον κ. Παναγιώτη Μπουνάτσο (Εγνατίας 91, 58200 Εδεσσα, τηλ.
2381021801), κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 09:00 έως και 14:00.
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας θα σας ενημερώσει, με νεότερο
Δελτίο Τύπου, ευθύς μόλις παραλάβει από το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και
Θρησκευμάτων τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Μέχρι την αποστολή των πιστοποιητικών
από το ΥΠΠΕΘ, σε περίπτωση που είναι αναγκαία η πιστοποίηση της επιτυχίας στις
εξετάσεις, χορηγείται βεβαίωση από τη ΔΔΕ Πέλλας, αφού προηγουμένως οι
ενδιαφερόμενοι καταθέσουν αίτηση. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω βεβαίωση ισχύει
μέχρι την παραλαβή των πιστοποιητικών.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ 12. 05