Τη Κυριακή 11 Μάρτιου η Διοίκηση Του Εργατικού Κέντρου Πέλλας στα Γιαννιτσά ως τοπικός φορέας, παραβρέθηκε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή όλων των φορέων της πόλης κατόπιν πρόσκλησης του γραφείου συντονισμού αρμόδιο για τα αναπτυξιακά συνέδρια το οποίο εκπροσώπησαν οι κύριοι Γ. Βουλγαράκης και Θ. Τσούπος με θέμα το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Κεντρικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στο τέλος του μηνά.

Μέσω της διαδικασίας αυτής διερευνήθηκε η αναπτυξιακή προοπτική της Πέλλας με βάση τις προτάσεις των ιδίων των πολιτών που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Η διαδικασία ήταν πρωτόγνωρη καθώς πρώτη φορά την πρωτοβουλία της οργάνωσης μιας τέτοιας σύσκεψης πήρε η πολιτεία ερχόμενη σε διαβούλευση με τη βάση της κοινωνίας στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η καθολική αποδοχή αυτής της διαδικασίας από τους φορείς, καθώς συμμετείχαν συνολικά στην Πέλλα 62 φορείς , έδειξε πως στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας εκφράζεται η κοινή αγωνία για το μέλλον της περιοχής μας.
Η κύρια πρόταση που κατατέθηκε από την πλευρά Της Διοίκησης Του Εργατικού Κέντρου Πέλλας κινήθηκε στην κατεύθυνση ενός αναπτυξιακού μοντέλου που θα πρέπει να στηριχθεί σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον επενδύσεων, με την τόνωση της απασχόλησης, τη μείωση των δραματικών ποσοστών της ανεργίας, την εφαρμογή ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος κυρίως όμως με την διαμόρφωση όρων ώστε η ανάπτυξη να απλωθεί σε όλη την κοινωνία και προς όφελος του κόσμου της εργασίας . Με τη εφαρμογή ενός μοντέλου ανάπτυξης που θα έχει ως προϋπόθεση την αξιοπρεπή εργασία και την εργατική προστασία.
Τονίστηκε ότι από το 2010 και μετά είχαμε μια διαρκή απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων και κατεδάφιση του εργατικού δικαίου, με αποτέλεσμα η εργοδοτική αυθαιρεσία συνεχώς να μεγαλώνει. Για μας απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης είναι αποκατάσταση και η διεύρυνση των εργατικών και συλλογικών δικαιωμάτων, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κατώτατου μισθού στα προηγούμενα επίπεδα, η κατάργηση όλης της αντεργατικής μνημονιακής νομοθεσίας. Η αποκατάσταση των εισοδηματικών απωλειών σε μισθούς και συντάξεις, η καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, η επαναφορά της Κυριακής – αργίας , η θεσμική και νομική θωράκιση της λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και των επιθεωρητών, την αναβάθμιση του ΣΕΠΕ και την πλήρη στελέχωσή του (Οι ελλείψεις σε προσωπικό στη περιοχη μας είναι μεγάλες όπως και οι ανάγκες για έλεγχο. Σήμερα απαιτείται η πρόσληψη τουλάχιστον τεσσάρων (4) ελεγκτών, ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά η υπηρεσία )
Επίσης σημαντικό θεωρούμε την αποκατάσταση αδικιών στο ασφαλιστικό όπως του ν 4336/15 σχετικά με τους γονείς ΑΜΕΑ καθώς και σχετικά με τη «Σύνταξη λόγω θανάτου» του ν.4387/2016

Ακόμη αναφερθήκαμε στα ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται και είναι εξαιρετικά υψηλά, πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο της χώρας στην περιοχή μας . Συγκεκριμένα σήμερα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στην περιοχή μας είναι 7.533 από τους οποίους 4.452 γυναίκες και 3081 άντρες. Με δεδομένο ότι το εργατικό δυναμικό της περιοχής είναι περίπου 13.000, το ποσοστό ανεργίας τοπικά αγγίζει το 57%. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας από τη μια και το κατά κεφαλήν εισόδημα των κατοίκων της περιοχής μας από την άλλη, κατατάσσουν την περιοχή μας στις πρώτες θέσεις του καταλόγου των πιο φτωχών νομών της χώρας μας και από τους τελευταίους σε ανάπτυξη. Το μέγεθος του προβλήματος βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, την προνομιακή γεωγραφική της θέση και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής η οποία στο παρελθόν υπήρξε, ισχυρό βιομηχανικό, βιοτεχνικό και εξαγωγικό εμπορικό κέντρο ( Κλωστήρια Πέλλης Ελληνική Υφαντουργία , Βιοτεχνίες Φασόν, Σπαράγγι, Φρούτα )
Σήμερα, έχοντας απολέσει αυτά τα χαρακτηριστικά που εξασφάλιζαν οικονομική άνθηση και κοινωνική ευημερία, η περιοχή, έχει οδηγηθεί στην παραγωγική καταστροφή, την ανεργία ενώ πολλοί συμπολίτες μας δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν ακόμα και στις βασικές βιοποριστικές τους ανάγκες και αναγκάζονται να πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς.
Γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από την Πολιτεία, ώστε να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις στην περιοχή και για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Θεωρούμε ότι καταλυτικό ρόλο, που η περιοχή οδηγήθηκε στην οικονομική καθυστέρηση και την υπανάπτυξη διαδραμάτισαν το φορολογικό σύστημα αλλά και η απομόνωση και ο αποκλεισμό της από τα βασικά μεταφορικά και ενεργειακά δίκτυα. Η συμπλήρωση, βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών οι οδικοί άξονες, η σύνδεση με την Εγνατία αλλά και η Σιδηροδρομική Σύνδεση και ο προαστιακός σιδηρόδρομος , είναι απαραίτητοι όροι για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στην παραγωγική ανασυγκρότηση η περιοχή της Πέλλας
Επίσης ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στον πρωτογενή τομέα, η πεδιάδα της Πέλλας είναι η μεγαλύτερη και ίσως πιο εύφορη στην χώρα, που υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης
Αλλά και ως τουριστικός προορισμός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η περιοχή λόγο του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας, προορισμός όμως που είναι πλήρως απομονωμένος από συγκοινωνιακά δίκτυα.
Στο υπόμνημα που κατέθεσε το εργατικό κέντρο επίσης αναφέρονται αναλυτικά και ζητήματα που αφορούν εργαζόμενους της περιοχής όπως καθαρίστριες σχολείων, εποχιακά εργαζόμενοι στα κονσερβοποιεία , εργολαβικοί εργαζόμενοι.
Με δημιουργικό δημοκρατικό διάλογο και συνεργασίες χρησιμοποιώντας τα σωστά αναπτυξιακά εργαλεία, μπορούν να αναπτυχτούν πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας Αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση !

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ