Το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης διοργανώνει, το προσεχή Μάιο, το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο στην πόλη της Καβάλας με κεντρικό θέμα:

«Το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών». Για την οργάνωση του Συνεδρίου έχουν συσταθεί Κεντρικές Ομάδες Εργασίας. Στην 4η Ομάδα Εργασίας με θέμα «Επιμόρφωση και Επαγγελματική ανάπτυξη» συμμετέχουν δύο εκπαιδευτικοί από την Α’ ΕΛΜΕ Πέλλας, ο κύριος Πριβαρτιτσάνης Πέτρος (Πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ Πέλλας) και η κυρία Αλμπάνη Μελίνα (Υπεύθυνη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη ΔΔΕ Πέλλας). Μάλιστα, ο κ. Πριβαρτιτσάνης έχει οριστεί Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας, μαζί με τον Πρόεδρο του ΚΕΜΕΤΕ κ. Ανδρινόπουλο Γιώργο. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα γραφεία της ΟΛΜΕ στην Αθήνα και προετοιμάζει την εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο.