Ο βουλευτής ευχαρίστησε για την ίδρυση βάσης του ΕΚΑΒ στην Αριδαία ( που ήδη λειτουργεί από μηνός στο Κ.Υ. Αριδαίας και θα μεταφερθεί σύντομα σε χώρο που ετοιμάζει ο Δήμος Αλμωπίας για τον σκοπό αυτό. Λειτουργεί με 4 αποσπασμένους ΕΚΑΒίτες. Ζήτησε την ενίσχυση της, το συντομότερο δυνατόν, με επιπλέον προσωπικό.

Ζήτησε ακόμη την συνεργασία του ΕΚΑΒ με το Νοσοκομείο Πέλλας για την ορθολογική κατανομή χωροταξικά των ασθενοφόρων που δώρισε ο ΤΑΠ ( ως τμήμα των αντισταθμιστικών προς τις τοπικές κοινωνίες) για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των επειγόντων περιστατικών και των διακομιδών.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, που έγινε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, και μετά τις ευχές για το Πάσχα ο βουλευτής ενημέρωσε την κα Διευθύντρια για την εξέλιξη της προμήθειας αξονικών τομογράφων και στα δύο Νοσοκομεία της Πέλλας, εξέλιξη που θα μειώσει την ανάγκη διαμετακομιδών από το ΕΚΑΒ κατά 40% περίπου.
Έδωσε χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και λειτουργίας των αξονικών τομογράφων σε διάστημα 3 μηνών στην Έδεσσα και σε διάστημα 6 μηνών στα Γιαννιτσά το αργότερο.