Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και ώρα 2 μ.μ. η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτι-στικών Συλλόγων Μακεδόνων» www.popsm.gr διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμφίπολης, την «3η Πανελλήνια Συνάντηση Μακεδόνων / Χορεύουμε για την Μακεδονία στην Αμφίπολη», έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.

Η Κίνηση Δημοτών Έδεσσας «Ίων Δραγούμης», ιδρυτικό μέλος της Ομοσπον-δίας, έχει ναυλώσει λεωφορείο για να διευκολύνει την μετάβαση συλλόγων με χο-ρευτικά αλλά και μεμονωμένων ατόμων στην Αμφίπολη.
Η αναχώρηση θα γίνει στις 8 το πρωί της Κυριακής 20 Μαΐου 2018 από την Έ-δεσσα και η επιστροφή περίπου στις 10 το βράδυ της ίδιας μέρας. Το κόστος συμμετοχής είναι δέκα ευρώ ανά άτομο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 6977319455
(Πρόεδρος Κίνησης Δημοτών Έδεσσας «‘Ίων Δραγούμης»)

Γιουματζίδης Δημήτριος 6977254045
(Γραμματέας Κίνησης Δημοτών Έδεσσας «Ίων Δραγούμης», Αντιπρόεδρος για την Δυτική Μακεδονία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων)