Οι δράσεις του Δικτύου Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, στην προσυνεδριακή ημερίδα του Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργανώνει το Εθνικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Αγωγή Υγείας: Ένα πολύτιμο δώρο ζωής από το δάσκαλο στο μαθητή. Η συνεργασία με τον ακαδημαϊκό χώρο και τις υπηρεσίες υγείας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο ΝΟΗΣΙΣ του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας , από τις 9.00 έως τις 18.00.

Τα προγράμματα αγωγής υγείας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του Δικτύου Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, θα παρουσιάσει η προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Κ.Μ. και συντονίστρια του Δικτύου Μαρία Σιδηροπούλου (ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ).

Επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο το πλήρες πρόγραμμα της προσυνεδριακής ημερίδας.