Την Πέμπτη 10-05-2018 στις 18:30 πραγματοποιήθηκε στην Αριδαία στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας στρογγυλό τραπέζι – συζήτηση με θέμα
την υλοποίηση του μεταλυκειακού έτους – Μαθητεία των ΈΠΑΛ της Αριδαίας.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος:
1. Έκπρόσωποι του Δήμου Αλμωπίας:
– ο κ. Σίμος Σωτηριάδης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
– ο κ. Γεώργιος Τσιμτσιρίδης, Αντιδήμαρχος
– ο κ. Γεώργιος Χατζηγιαννίδης, Πρόεδρος νομικού εκπροσώπου ΚΈΚΠΑ
(Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί)
2. Έκπρόσωποι του Έμπορικού Συλλόγου Αλμωπίας:
– ο κ. Έυστράτιος Κοτσίδης, Πρόδρος
– η κ. Στεφανία Ταγάρη, μέλος του Δ.Σ.
3. Ο κ. Φώτης Μοσχάκης, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λουτρακίου
Αλμωπίας (Λουτρών Πόζαρ)
4. Ο κ. Πέτρος Τσαρκνιάς, εκπρόσωπος του Έλληνικού Συνδέσμου Μικρών
Υδροηλεκτρικών Έργων (Έ.Σ.Μ.Υ.Έ.)
5. Ο κ. Παναγιώτης Μπαλόμπας, υπεύθυνος για τη μαθητεία στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Έκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
6. Ο κ. Θωμάς Μπαχαράκης, Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Έκπαίδευσης Πέλλας
7. Ο κ. Γεώργιος Αστρανίδης, Διευθυντής του 1
ου
ΈΠΑΛ Αριδαίας
8. Ο κ. Χρήστος Παπανικολάου, Διευθυντής του Έσπερινού ΈΠΑΛ Αριδαίας
9. Ο κ. Στέλιος Ορλης, Διευθυντής του Έργαστηριακού Κέντρου Αριδαίας
10. Η κ. Λένια Ζλεντίδου, εκπαιδευτικός
11. Η κ. Αννέτα Τάντση, εκπαιδευτικός

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκε διεξοδικά ο τρόπος λειτουργίας του
θεσμού της μαθητείας και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους μαθητές των ΈΠΑΛ,
αλλά και στους εργοδότες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και απαντήθηκαν από τον κ.
Μπαλόμπα και τους εκπαιδευτικούς τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί των φορέων.
Έντέλει υπήρξε κοινή επιθυμία όλων να προωθηθεί η υλοποίηση του θεσμού της
μαθητείας στην Αλμωπία με τη δέσμευση να προβούν όλοι στις απαραίτητες γι’ αυτό
ενέργειες.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ