Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τον μήνα Απρίλιο η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, Δράση ΚΑ1, με τίτλο «Κατάρτιση μαθητών και εκπαιδευτικών με στόχο την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον».

Η δεύτερη και τελευταία κινητικότητα του προγράμματος, αφορούσε την επίσκεψη δέκα (10) εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας στην πόλη Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου για μια εβδομάδα, στο διάστημα του Απριλίου. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε μαθήματα και ομάδες εργασίας στη Σχολή Πληροφορικής και Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Coventry, με θέμα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Serious Games), προσαρμοσμένα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την εισαγωγή τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Το Πανεπιστήμιο διέθεσε στους καταρτιζόμενους τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη διεκπεραίωση των προβλεπόμενων στόχων του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσβασης σε διαδίκτυο, υπολογιστές και ανάλογο ψηφιακό και ηλεκτρονικό υλικό. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν στους χώρους εργαστηρίων και διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, όπου τους παρουσιάστηκαν έργα των φοιτητών. Τέλος, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε αξιοθέατα της περιοχής, να επισκεφθούν το Μουσείο Μεταφορών στο Coventry και σε ημερήσια επίσκεψή τους στο Λονδίνο, τα Μουσεία Επιστημών, Φυσικής Ιστορίας και Βρετανικό Μουσείο.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, είχε επιπλέον πραγματοποιηθεί η μετακίνηση δύο (2) εκπαιδευτικών και δεκαπέντε (15) μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας στη Ρώμη, τον Δεκέμβριο της παρούσας σχολικής χρονιάς, για διάστημα δύο εβδομάδων. Η συγκεκριμένη κινητικότητα έλαβε μέρος στον εκπαιδευτικό οργανισμό INFOL, με θέμα την απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας μαθητών και καθηγητών στο ηλεκτρονικό marketing. Στόχος της κινητικότητας ήταν η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τους μαθητές, η γνωριμία τους με την αγορά εργασίας μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας και η ενεργοποίησή τους για την επαγγελματική τους βελτίωση.
Η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρείχε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, εκτός από τα αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη, τη γνωριμία και την αλληλεπίδρασή τους με μια άλλη χώρα και πολιτισμό. Ως συνέχεια του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, προβλέπεται η πραγματοποίηση παράλληλων εργαστηρίων (workshops) καθηγητών και μαθητών του σχολείου, με σκοπό τη διάχυση της εμπειρίας και των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.