Η Διοίκηση του Γ.Ν. Πέλλας ευχαριστεί την Μονάδα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Έδεσσας και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Γιαννιτσών για την πολύτιμη συνεισφορά τους ώστε η περιοχή μας να καταστεί εν πολλοίς αυτάρκης στις χρήσεις αίματος ή παραγώγων από τους ασθενείς.

Κατά μείζονα λόγο επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στους εκατοντάδες εθελοντές αιμοδότες που με την συνεχή προσφορά τους έχουν θωρακίσει την περιοχή μας απέναντι στις αυξημένες απαιτήσεις σε παράγωγα αίματος. Χάριν σε αυτές τις προσπάθειες, αλλά και τις ανάλογες των αιμοδοτών πανελλαδικά, η χώρα μας έχει καταστεί μία από τις πρώτες παγκόσμια σε εθελοντική προσφορά αίματος.
Θέλοντας να διασφαλίσουμε αυτήν την κατάκτηση και γνωρίζοντας πως το καλοκαίρι αποτελεί μία περίοδο αυξημένων αναγκών σε αίμα αλλά και σχετικά ελαττωμένης προσφοράς, να υπενθυμίσουμε στους εθελοντές αιμοδότες ότι καλό είναι να δώσουν αίμα πριν αναχωρήσουν για τις διακοπές τους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΠΕΛΛΑΣ