Οι βουλευτές Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το κείμενο των Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ ΕΛΜΕ – Θεσσαλονίκης, με το οποίο ζητείται η επιστροφή των χρημάτων που παρακρατήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς που βρέθηκαν σε διαθεσιμότητα και ο υπολογισμός τους στις συντάξιμες αποδοχές.

Αθήνα 27/6/2018
Οι καταθέτοντες βουλευτές