Και τα συμπύρηνα ροδάκινα (μετά από πολλά χρόνια) αποζημιώνονται ( με 3.223.000,00 € συνολικά) μαζί με τα επιτραπέζια και τα νεκταρίνια με τα 8,5 εκατ. € από το de minimis για τις περσινές βροχοπτώσεις – Μέχρι το τέλος της επόμενης βδομάδας οι πληρωμές
Μέχρι τις 27 Ιουλίου, όπως είχε ανακοινωθεί, η πληρωμή στους ροδακινοπαραγωγούς για τις βροχοπτώσεις Ιουλίου 2017.

Η κυβέρνηση κάλυψε την ζημιά που δεν κάλυπτε ο ΕΛΓΑ.
Μετά από συνεργασία των αγροτών (μέσω της Διεπαγγελματικής Πυρηνόκαρπων) με τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο ( που έγινε την Πέμπτη 19 Ιουλίου στην Αθήνα) καθορίστηκαν οι ποικιλίες ροδακίνων και νεκταρινιών που επλήγησαν από τις άκαιρες και σφοδρές βροχοπτώσεις του Ιουλίου 2017 οι οποίες θα ανακοινωθούν σήμερα
Οι αποζημιώσεις θα γίνουν με βάση τις εξατομικευμένες δηλώσεις των παραγωγών που έγιναν στους συνεταιρισμούς και μετά την επεξεργασία των στοιχείων από την Διεπαγγελματική πυρηνόκαρπων και τον ΕΛΓΑ όσον αφορά τις πραγματικά πληγείσες ποικιλίες επιτραπέζιων, συμπύρηνων και νεκταρινιών.