Η ΔΕΥΑ Έδεσσας προχωρά στην εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στην Έδεσσα. Πρόκειται για ένα σύστημα που αξιοποιεί στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες για τον εντοπισμό των όποιων προβλημάτων παρουσιάζει το δίκτυο, με στόχους την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων με τη δραστική μείωση του νερού που χάνεται από διαρροές, την εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στη διαχείριση και αντιμετώπιση των βλαβών, που θα αντιμετωπίζονται πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) για τηλεέλεγχο / τηλεχειρισμό του δικτύου, Τοπικών Σταθμών Ελέγχου λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικά χαρακτηριστικά και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείο των οικισμών καθώς και Σημείων Μέτρησης Διαρροών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου. Η εγκατάσταση αφορά την πόλη της Έδεσσας, όμως έχει γίνει πρόβλεψη για την επεκτασιμότητα του συστήματος και στις Τοπικές Κοινότητες.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 712.560€ (574.645€ πλέον ΦΠΑ) και αναμένεται να εισάγει τη διαχείριση των δικτύων μας στη νέα εποχή.
Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Έδεσσας κ. Κατερίνα Ζδρου, δήλωσε:
«Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι είναι εμφανή τα αποτελέσματα του σχεδιασμού που έχουμε κάνει σε ότι αφορά στη διεκδίκηση και υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ. Το έργο του τηλεελέγχου και της τηλεδιαχείρισης είναι ένα πρώτο δείγμα αποτελεσματικότητας αυτής της δουλειάς. Ένα έργο που θα καταστήσει τη ΔΕΥΑ Έδεσσας πιο λειτουργική, πιο αποτελεσματική και με δυνατότητα ακόμη αμεσότερων παρεμβάσεων.
Σε λίγες μέρες θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και άλλες επιτυχίες στον τομέα της ένταξης νέων έργων, που θα επιλύσουν χρόνια προβλήματα και θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των συμπολιτών μας.
Είναι μεγάλη μου χαρά που καταφέρνουμε να βελτιώσουμε τη δουλειά που κάνουμε και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες – καταναλωτές!».