Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 κι ώρα 12:00΄, με τα εξής είκοσι δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018.
2.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018(θεομηνίες εκπτώσεις, απόφαση υπουργού 10965/20-4-2017).
3.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους (θεομηνίες εκπτώσεις, απόφαση υπουργού με αριθ.6751/28-3-2018).
4.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
5.Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης ποσού 10.000€ για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Μαραθώνα, Μεγάρων και διάθεση πίστωσης.
6.Λήψη απόφασης περί κατανομής του ανωτέρω ποσού οικονομικής ενίσχυσης στους παραπάνω Δήμους..
7.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την Β΄ τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018.
8.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
9.Οικονομικες ενισχύσεις ενδεών.
10.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία».
11.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αρσενίου, Λουτροχωρίου Δήμου Σκύδρας».
12.Παράταση 3ης τμηματικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σκύδρας».
13.Έγκριση του Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων από έντονα καιρικά φαινόμενα».
14.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
15.Έγκριση της αριθ.31/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων στη Δ.Κ. Σκύδρας.
16.Τροποποίηση της αριθ.177/2016 αποφ.Δ.Σ. για τη μίσθωση τμήματος από το αριθ.671 κοινόχρηστο τεμάχιο, ως προς την έκταση.
17.Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού γηπέδου Μαυροβουνίου στο σύλλογο «ΦΕΣ ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ».
18.Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιο εμπόριο) Δήμου Σκύδρας.
19.Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών Δήμου Σκύδρας.
20.Συναίνεση ή μη από το Δημοτικό Συμβούλιο για την παρέμβαση του Ποντιακού Συλλόγου Σεβαστειανών «Ο ΠΥΡΡΙΧΕΙΟΣ» στο χαρακτηρισμένο διατηρητέο μνημείο της φύσης που είναι ο πλάτανος των Σεβαστειανών μέσω του προγράμματος LEADER.
21.Κλήρωση δικαιούχων για τις θέσεις που θα καταλάβουν στο χώρο της 4ης Εμποροπανήγυρης Σκύδρας που θα διεξαχθεί από τις 22-8-2018 έως 28-8-2018.
22.Χορήγηση αδειών συμμετοχής των εκθετών της 4ης Εμποροπανήγυρης Σκύδρας 2018.