Πρόγραμμα κίνησης συνεργείων 39ης εβδομάδας (24/09/2018 – 25/09/2018)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
24/09 ΤΡΙΤΗ
25/09
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 7
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΙΧ ΕΕΡ 5972 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
(ΦΡΕΑΤΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΣΤΙΕΣ) Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
(ΦΡΕΑΤΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΣΤΙΕΣ)

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου και τις καιρικές συνθήκες.

Για την καθημερινή επαφή των ελεγκτών με τα συνεργεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-678900 εσωτερικό 18, υπεύθυνος επικοινωνίας Κωνσταντίνος Βασαρμίδης.
Ώρες επικοινωνίας 09:00 – 16:00.