Γιάννης Σηφάκης : Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για το Κολυμβητήριο Έδεσσας και προωθούνται κατά προτεραιότητα για χρηματοδότηση αθλητικά έργα 963.000,00 € στην Πέλλα (Κλειστό Άρνισσας 520.000,00 €, χλοοτάπητας γηπέδου Έδεσσας 80.000,00 €, χλοοτάπητας γηπέδου Αριδαίας 84.000,00 €, γήπεδα αντισφαίρισης Αριδαίας 94.000,00 € και συντήρηση στίβου και Κλειστού Σκύδρας 155.000,00 €).

Τα έργα προτεραιοποιήθηκαν και προωθούνται από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη για ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» του Υπουργείου Εσωτερικών που θα προκηρυχθεί σύντομα.
Η σύμβαση για το κολυμβητήριο υπεγράφη σήμερα 30/10/18 στο Υπουργείο από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη και τον Δήμαρχο Έδεσσας Τάκη Γιάννου παρόντων των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας Γιάννη Σηφάκη και Θεοδώρας Τζάκρη.

Για την ιστορία του έργου υπενθυμίζεται ότι ο Γ.Γ.Α. Ιούλιος Συναδινός είχε επισκεφθεί το Κολυμβητήριο Έδεσσας πριν δύο χρόνια συνοδευόμενος από τον βουλευτή Γιάννη Σηφάκη και τον Πέτρο Τσαρκνιά μέλος της Γραμματείας του Αθλητικού Τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ και είχε αποκτήσει ίδια γνώμη για τις ανάγκες του
Το έργο αφορά σε προμήθεια και τοποθέτηση :
1. ισοθερμικών καλυμμάτων με μηχανισμό περιτύλιξης για τις δύο κολυμβητικές δεξαμενές που αποσκοπεί στην μείωση των θερμικών απωλειών με αποτέλεσμα την μείωση του λειτουργικού κόστους θέρμανσης των πισινών και την επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας των πισινών (αύξηση της κολυμβητικής περιόδου)
2. Boiler 2000lt και ηλιακών συλλεκτών για βελτίωση των παροχών στους αθλούμενους – χρήστες και στην εξοικονόμηση ενέργειας
3. Ηλεκτρικής υποβρύχιας σκούπας ( Robot) για το καθαρισμό της δεξαμενής
4. Νέου καυστήρα και λέβητα για την βελτίωση της θέρμανσης του χώρου και στην μείωση του λειτουργικού κόστους.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.
Η αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Έδεσσας κρίθηκε απολύτως απαραίτητη καθόσον το κολυμβητήριο εξυπηρετεί ολόκληρη της Πέλλα.
Η μελέτη του έργου και το αίτημα για χρηματοδότηση έγινε από τον Δήμο Έδεσσας ο οποίος έχει υποβάλει και ολοκληρωμένη πρόταση στο ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου για να καταστεί βιώσιμη η συνεχής λειτουργία του.