Ο Γιάννης Σηφάκης παρέδωσε στον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας Γιάννη Δραγασάκη πλήρη φάκελο της υπόθεσης ζητώντας νομοθετική παρέμβαση για την απαλλαγή των «απλών» μελών αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( όπως η ΟΠ «ΑΘΗΝΑ») από την ευθύνη που έχουν τα μέλη του ΔΣ και όποιοι άλλοι τυχόν είχαν διαχειριστική ευθύνη.

Ο βουλευτής ανέφερε στον Αντιπρόεδρο ότι το θέμα αυτό είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στην Πέλλα αυτή την ώρα.
Προσκόμισε γνωμοδότηση για το θέμα αυτό παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και απόψεις έγκριτων νομικών κύκλων ζητώντας την τροποποίηση διατάξεων του Α.Κ.
Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης δεσμεύτηκε σε άμεση εξέταση του αιτήματος και σε συνεχή επικοινωνία με τον βουλευτή για το θέμα αυτό.