Την συνάντηση κανόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο βουλευτής Γιάννης Σηφάκης ανέλυσε το πολύ σημαντικό πρόβλημα 25 ετών χαρακτηρίζοντας το ως το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα της Πέλλας και ζητώντας επίμονα την επίλυση του με πολιτικό τρόπο για να σωθούν οι 1200 άνθρωποι από πραγματική καταστροφή.

Ο βουλευτής πρότεινε λύση που μπορεί πραγματικά να επιλύσει το πρόβλημα με τον καλύτερο τρόπο για τους ταλαιπωρημένους αγρότες και τους κληρονόμους τους.
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι έχουν καταλογιστεί αλληλεγγύως και εις όλον σε όλα τα μέλη της ΟΠ «ΑΘΗΝΑ» για χρήσεις από το 1993 ως το 2002 καταλογισμοί για φορολογικές παραβάσεις της ΟΠ «ΑΘΗΝΑ» των οποίων το ύψος ανέρχεται ( μαζί με τους πρόσθετους πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις και τόκους) στο θεόρατο ποσόν των 4.600.000,00 € στην οργάνωση και στο κάθε μέλος.
Μάλιστα έχουν ξεκινήσει δικαστικές διαδικασίες εναντίον μέρους εξ αυτών.
Η κ. Βασιλική Θάνου άκουσε με προσοχή, ενημέρωσε τον βουλευτή ότι μελέτησε τον φάκελο που είχε παραδώσει ο Γιάννης Σηφάκης στον Υπουργό Επικρατείας Χριστόφορο Βερναρδάκη και θα του απαντήσει σύντομα από νομικής άποψης στην πρόταση που κατέθεσε για την λύση του προβλήματος.