Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως στο Δημαρχείο, σήμερα Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 κι ώρα 13:00΄, με τα εξής τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκύδρας και Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων υλοποίησης της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού του πόσιμου νερού στο Δήμο Σκύδρας» και ορισμός εκπροσώπων.
2.Έγκριση της αριθ.203/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018.
3.Έγκριση νέας παροχής σε αντλιοστάσιο της Τ.Κ. Πετριάς περιοχή ΒΑΛΤΟΣ ποσού 8.311,03€.
4.Ψήφισμα για τη μη παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στο «Υπερταμείο».