Το Ν.Πέλλας εκπροσώπησε ο Υπευθ.Οργανωτικού Β.Ελλάδος Θεόδωρος Χαρανίδης
Η ομάδα των επισκεπτών απαρτιζόταν από μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και της Οργανωτικής Επιτροπής της Μακεδονίας της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε., αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας αποτελούμενη από τον Α’ Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα, καθώς και λοιπά στελέχη και γενικότερα πολιτικά ενεργούς πολίτες,


με κύριο σκοπό της επίσκεψης να αποτελεί η ενημέρωσή τους για τη λειτουργία, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως θεσμικού οργάνου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ενωσιακού οικοδομήματος, καθώς και η γενικότερη παρατήρηση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων μέσω των διαφόρων θεσμών και λοιπών εμπλεκομένων που συμμετέχουν για την τελική διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ, με το πέρας της παρουσίασης, ακολούθησε συζήτηση αντίστοιχης θεματολογίας μεταξύ του Ευρωβουλευτού και των επισκεπτών,

με εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων. Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση και περιήγηση στους χώρους του κοινοβουλίου, καθώς και σύντομη ad hoc συνέντευξη σε μία από τις αίθουσες που προορίζονται για τις εργασίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, παρουσία του συνόλου των επισκεπτών.