Σημαντικές εργασίες πραγματοποιούνται στην περιοχή των Μύλων, ενώ έγινε και εκτεταμένος καθαρισμός και συντήρηση της υποδομής μας στην περιοχή των Καταρρακτών!
Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προξενηθεί από βανδαλισμούς στη μεγάλη ρόδα του Μύλου Σαλαμπάση και το υπαίθριο Μπατάνι, ενώ ήδη έχουν αποκατασταθεί οι φθορές στην ευρύτερη περιοχή των Μύλων.

dav

Στην Μύλο της Γεύσης πραγματοποιούνται εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης των αυλάκων προκειμένου να μπορούν να δεχθούν τη διέλευση του νερού, καθώς δημιουργείται η υποδομή για να υπάρχει διαδραστικότητα και επίδειξη για τον τρόπο λειτουργίας του νερόμυλου με ελεγχόμενη ροή νερού!
Το ισόγειο του Μύλου των 5 Αισθήσεων διαμορφώνεται κατάλληλα για να δεχθεί μόνιμη συλλογή ορυκτών!
Στο Βαρόσι, μία περιοχή με σημαντικές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, ο Δήμος Έδεσσας μετά την αποκατάσταση της πρώην οικίας Τσάμη και την ένταξή της σε πρόγραμμα για να γίνει επισκέψιμος χώρος παρουσίασης της αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς της πόλης, αγόρασε και την πρώην οικία Ζήμνα.
sdr

Σε ότι αφορά στην πρώην οικία Ζήμνα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κατάθεσης φακέλου χρηματοδότησης για την αποκατάσταση του ακινήτου και τη μετατροπή του σε Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα!
Μέχρι τότε όμως ο Δήμος Έδεσσας προχωρά σε μερική αποκατάσταση και συντήρησή του, έτσι ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για τους περαστικούς και να διατηρηθεί μέχρι την έναρξη των εργασιών.
Το σύνολο των παραπάνω δράσεων σχετίζεται με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο τουριστικό προϊόν της Έδεσσας. Είναι αλήθεια ότι με σταθερά βήματα δημιουργείται ένα σύγχρονο τουριστικό προϊόν, για το οποίο ο Δήμος Έδεσσας έχει θέσει υποψηφιότητα για την βράβευσή του, έτσι ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή προβολή της προσπάθειας.