Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2019 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικ. έτους 2019 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 14ης & 15ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου και 10ης Οκτωβρίου 2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό 25ης Μαρτίου, στη συμβολή της με τις οδούς Στενημάχου, Στρωμνίτσης & Μελενίκου της πόλης της Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για το έργο με τίτλο «Ανακατασκευή – Επίστρωση αύλειου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας» και ορισμός μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ για «Συμπλήρωση στοιχείων για την πληρότητα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για το αρδευτικό φράγμα στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας» και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Έδεσσας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Έγκριση δημοπράτησης της μελέτης «Εκπόνηση Μελέτης για τη «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρησή του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας»»(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών Προσώπων» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών Προσώπων» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
8. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Κλεισοχωρίου & Λόγγου Έδεσσας» (αρ. μελ. 24/15) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Παναγίτσας» (αρ. μελ. 26/17) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βεγορίτιδας» (αρ. μελ. 45/16) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
11. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Έδεσσας» (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
12. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής της εργασίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για τη χωροθέτηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πασά Τσαίρ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
13. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. Έγκριση της έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Έδεσσας για το οικον. έτος 2018 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
17. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων – Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
18. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
19. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Βεγορίτιδας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
20. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Παναγίτσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
21. Παραχώρηση κατά χρήση χώρου του πρώην κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Φλαμουριάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΠΟΔΟΣ» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
22. Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Έδεσσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
23. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών πρασίνου και κυνοκομείου (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
25. Εξέταση αιτήσεων κτηνοτρόφων για εισαγωγή ποιμνίων σε αγροκτήματα της Δ.Κ. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
27. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
28. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αεροδρομίου αερολέσχης Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
29. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Α΄Φάση» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
30. Αποδοχή συλλογής ορυκτών και παραχώρησή της στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
31. Γνωμοδότηση για απαγόρευση βοσκής στις συστάδες που θα υλοτομηθούν στη διάρκεια ισχύος της διαχειριστικής μελέτης για τη δεκαετία 2017-2026 για το συνιδιόκτητο υπό δημόσια διαχείριση δάσος Πατήματος (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
32. Έγκριση της αριθμ. 47/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Τροποποίηση της αρ. 29/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ»).
33. Έκδοση ψηφίσματος για την ακύρωση του ΦΕΚ Β΄2320/19.6.2018 που αφορά τη μεταβίβαση ακινήτων στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στους εισηγητές των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ