Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, η Νομαρχιακή Οργάνωση Σερρών της Δημιουργίας Ξανά, δια των
μελών της Γιώργο Βουρλίδα, Μάλαμα Κουφοκώτσιο, Δημήτρη Ναζιρίδη, Κωνσταντίνο Τζιόμαλλο
και Βαγγέλη Τρουμπάτα, παρευρέθηκε στο μνημόσυνο και κατέθεσε στεφάνι προς τιμή των 365
εκτελεσθέντων Αξιωματικών Οπλαρχηγών και ανδρών της ΠΑΟ, στο Μνημείο της Βροντούς, μια
μαρμάρινη πλάκα, ένα κενοτάφιο, στο οποίο τοποθετήθηκαν όσα οστά απέμειναν από τα σκυλιά και τα αγρίμια στον τόπο του μαρτυρίου τους.

Η κατάθεση στεφάνου αποτελεί την ελάχιστη τιμή που μπορούμε να αποδώσουμε στα θύματα της
Βροντούς.

Οι εκδηλώσεις αυτές δεν αποτελούν γιορτές μίσους, όπως ευαγγελίζεται η Αριστερά, αλλά
μας υπενθυμίζουν τα ιστορικά γεγονότα, ώστε να μην επιτρέψουμε να επαναληφθούν στο μέλλον.