Μετά από πολλά χρόνια αξιοποιούνται χρήματα για την τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και σωμάτων ύψους 39.516,62 € από τα οποία τα 31.550,63 € είναι από τον ΛΑΓΗΕ και τα 7.965,99 € από το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018. Αιτήσεις πολιτών για ηλεκτροφωτισμό χρόνια δεν ικανοποιούνταν και δόθηκε λύση, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους.


Τ.Κ Βορεινού 9 Ιστοί και 10 Φ.Σ. 10.758€
ΤΚ Γαρεφείου 7 Ιστοί και 14 Φ.Σ.8.440.€
ΤΚ Φούστανης 1 Ιστός και 2 ΦΣ 1205 €
ΤΚ Αψάλου 2 Ιστοί και 2 ΦΣ 2.314,84€ ΤΚ Ξιφιανής 2 Ιστοί και 2 ΦΣ 2.314,84 € ΤΚ Προδρόμου 1 ΦΣ 48,36 €
ΤΚ Πιπεριάς 1 Ιστός και 3 ΦΣ 1254,14 €
ΤΚ Τσακώνων 1 Ιστός και 6 ΦΣ 1399.2 €
ΤΚ Θεοδωρακίου 2 ΦΣ 96,72 €
Αριδαία – Υδραία 20 ΦΣ και 3 μετατοπίσεις 5840,13 €
Αετοχώρι 1 Ιστός και 1 ΦΣ 1157,42 €
Εξαπλάτανος 1 Ιστός και 1 ΦΣ 1157,4€
ΤΚ Λουτρακίου 2 Ιστοί και 2 ΦΣ 2314,8€
ΤΚ Προμάχων 1 Ιστός και 1 ΦΣ 1157,4 €
Σύντομα θα ικανοποιηθούν και άλλες αιτήσεις που θα κοστολογηθούν από τη ΔΕΔΗΕ.