Από το γραφείο της βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η χρηματοδότηση του Δήμου Αλμωπίας από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού» με το ποσό των 60.000 ευρώ για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν από πλημμύρες κατά την προηγούμενη χρονιά.

ÓõæÞôçóç ãéá ôïí Ðñïûðïëïãéóìü 2016, óôçí ÂïõëÞ ôçí ÐÝìðôç 3 Äåêåìâñßïõ 2016.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Το αίτημα για την χρηματοδότηση του Δήμου Αλμωπίας από το παραπάνω πρόγραμμα είχε καταθέσει η κ. Τζάκρη στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών στις 26-9-2018.