Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στο ΚΑΠΗ από το Τμήμα Ασφάλειας Έδεσσας, με εισηγητές τους Υποδ/τή, Υπαστυνόμο Α’, κ. Παπαδάκη Δημήτρη και υπαστυνόμο Α’, κ. Παπαπαναγιώτου Βασίλειο, με θέμα την «Εξαπάτηση Ηλικιωμένων».

Συγκεκριμένα, δόθηκαν οδηγίες αποφυγής εκμετάλλευσης των ηλικιωμένων από επιτήδειους και αναφέρθηκαν περιστατικά που συνέβησαν στον νομό μας, υποδεικνύοντας τρόπους προστασίας. Παράλληλα, οι υπαστυνόμοι παρότρυναν τους ηλικιωμένους να εκφράσουν τις απορίες τους, ενώ ορισμένα μέλη αναφέρθηκαν σε παρόμοια γεγονότα που τους έτυχαν.
Ο Πρόεδρος του EY ZHN Δημήτριος Γιώγας με δήλωσή του συνεχάρη τα στελέχη του τμήματος Ασφαλείας Έδεσσας για την πρωτοβουλία τους και τόνισε ότι η παρουσίαση ήταν χρήσιμη και αναγκαία στις μέρες μας, δεδομένης της αύξησης των
κρουσμάτων στην Τρίτη Ηλικία.
Θα παρακολουθούμε τα θέματα της επικαιρότητας και θα κρατάμε ενήμερα τα μέλη μας ώστε να είναι υποψιασμένοι για κάθε πιθανό κίνδυνο.