Η εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες ή η την απόκτησή του από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει ενημέρωση της Υπηρεσίας μας και σε ορισμένες περιπτώσεις ειδική άδεια και κατάθεση των αντίστοιχων παραστατικών (φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αποστολής ή του Τιμολογίου, βεβαίωση μη γενετικά τροποποιημένων κλπ).

Παράλληλα το διακινούμενο πολλαπλασιαστικό υλικό θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση ή να συνοδεύεται από το έγγραφο προμηθευτή και οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα έγγραφα που αφορούν τη φυτοϋγεία.
Οι έλεγχοι αυτοί έχουν ως στόχο να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για θέματα φυτοϋγείας, σήμανσης, διαδικασιών παραγωγής και εμπορίας, τήρηση Μητρώων κλπ.
Με δεδομένο τον μεγάλο κίνδυνο εισόδου στη χώρα μας επιβλαβών οργανισμών καραντίνας (πχ Xylella fastidiosa) ο έλεγχος του διακινούμενου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού κρίνεται αναγκαίο να εντατικοποιηθεί και απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, αγροτών, φυτωριούχων, και άλλων επαγγελματιών.
Κατά συνέπεια για κάθε είσοδο στη χώρα μας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, δενδρύλλια, υποκείμενα, βολβοί, κόνδυλοι κα), θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, που για το Νομό Πέλλας είναι το ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν. Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά (Εγνατίας 103, τηλ.: 2382021154 & 2382081428).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
του ΤΑΑΕ Ν ΠΕΛΛΑΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ